ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου στη νότια Πελοπόννησο ζητά με έγγραφο αίτημα προς την ΡΑΕ ο Περιφερειάρχης Π.Νίκας


«Στον σχεδιασμό επέκτασης του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου να συμπεριληφθεί και η νότια Πελοπόννησος (Σπάρτη, Καλαμάτα), όπως επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον και υπαγορεύουν οι αρχές της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και ίσης μεταχείρισης, προς τις οποίες οι αποφάσεις των εν προκειμένω εμπλεκομένων μερών, δέον όπως αποβλέπουν».

Τα παραπάνω σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος -συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για διάθεση του φυσικού αερίου στους πολίτες της Πελοποννήσου μέσω ΔΕΔΑ αλλά και της επέκτασης του κεντρικού αγωγού προς Καλαμάτα και Σπάρτη- απέστειλε χθες σχετικό έγγραφο προς την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).

Ο περιφερειάρχης στο εν λόγω έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται –μεταξύ άλλων- προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, όπως επίσης και τους βουλευτές Λακωνίας και Μεσσηνίας- και με το οποίο ζητεί την επέκταση του αγωγού του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (περιοχές Καλαμάτας και Σπάρτης), αναφέρει τα εξής:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕ

«Οπως γνωρίζετε, ο ΔΕΣΦΑ ως Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για την τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο, με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας ισότιμης πρόσβασης των χρηστών στο ΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του v. 4001/2011, ‘Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το ΕΣΦΑ και τις διασυνδέσεις που εντάσσονται σε αυτό, προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των χρηστών σε φυσικό αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία μίας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Eνωση και η προστασία του περιβάλλοντος’.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω και την προγραμματιζόμενη διασύνδεση της πόλης της Πάτρας και της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Πατρών με το ΕΣΦΑ, μέσω της κατασκευής αγωγού, o οποίος θα ξεκινά από κατάλληλο σημείο επί του αγωγού υψηλής πίεσης προς Μεγαλόπολη, σχεδιασμό με τον

οποίο προφανώς και συμφωνούμε, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα ταυτόχρονης ένταξης στον ανωτέρω προγραμματισμό, του έργου της επέκτασης του αγωγού αυτού από τη Μεγαλόπολη στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, ώστε παράλληλα με την κάλυψη της βόρειας Πελοποννήσου να καλυφθεί και η νότια Πελοπόννησος.

Η πρόταση αυτή έχει τύχει επεξεργασίας στο παρελθόν, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και ελήφθη υπ’ όψιν κατά τον σχεδιασμό της επέκτασής του μέχρι τη Μεγαλόπολη, ‘[…] με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική επέκταση του αγωγού στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (περιοχές Πάτρας, Καλαμάτας, Σπάρτης και Πύργου), με προοπτική να ολοκληρωθεί γεωγραφικά το χερσαίο Σύστημα Υψηλής Πίεσης και στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, προωθώντας έτσι περαιτέρω την ανάπτυξη του υπάρχοντος εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου’ (ενδεικτικά, απόφαση 525/2013 ΡΑΕ).

Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου, δεδομένου ότι ο εθνικός διαχειριστής φυσικού αερίου θα είναι σε θέση να προσφέρει επιπλέον δυναμικότητα μεταφοράς για τους χρήστες του συστήματος και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στο δίκτυο του συστήματος φυσικού αερίου, ενισχύοντας σε επίπεδο υποδομών, τη σύνδεση του ΕΣΦΑ με γεωγραφικές περιοχές που είναι μέχρι σήμερα απομονωμένες από αυτό.

Η λύση που προτείνεται από τη ΔΕΔΑ για εξυπηρέτηση αυτής της περιοχής με μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αποτελεί προφανώς προσωρινή λύση. Αντιθέτως, το προτεινόμενο έργο υποδομής θα ενισχύσει το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο, διασφαλίζοντας τις

προϋποθέσεις για την τροφοδότηση με φυσικό αέριο βιομηχανικών, οικιακών και άλλων καταναλωτών της ευρύτερης περιοχής από την οποία θα διέλθει, με έμφαση στον σταθερά εξελισσόμενο τουριστικό / ξενοδοχειακό τομέα και στη δυναμική ανάπτυξης των Βιομηχανικών Περιοχών της νότιας Πελοποννήσου και του δευτερογενούς τομέα εν γένει.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αιτούμαστε στον σχεδιασμό επέκτασης του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου να συμπεριληφθεί και η νότια Πελοπόννησος (Σπάρτη, Καλαμάτα), όπως επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον και υπαγορεύουν οι αρχές της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και ίσης μεταχείρισης, προς τις οποίες οι αποφάσεις των εν προκειμένω εμπλεκομένων μερών, δέον όπως αποβλέπουν».
« PREV
NEXT »