ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Δ.Σ. Βόρειας Κυνουρίας με ένα και μοναδικό θέμα


Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, τη Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης απαιτούμενων έργων βελτίωσης - κατασκευής νησίδων ασφαλείας και ηλεκτροφωτισμού στον επαρχιακό οδικό άξονα Άργους – Άστρους - Λεωνιδίου, κατά μήκος της Κοινότητας Άστρους. Υποβολή σχετικού αιτήματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Γεώργιος - Δήμαρχος

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο Γραφείο Δημάρχου.

Η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα καθόσον κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στον περιφερειακό δρόμο Άργους - Άστρους - Λεωνιδίου.


O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

« PREV
NEXT »