ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας | Δείτε τα θέματαΜε ανακοίνωση του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, καλέι τα μέλη σε συνεδρίαση «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

 Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Φωτισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Παραλίου Άστρους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

Χορήγησης 3ης παράτασης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Τσιόροβος» Τ.Κ. Δολιανών».  
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

Έγκριση ταφολογίου του κοιμητηρίου Κοινότητας Μελιγούς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την υπηρεσία «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών στη Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, νοτίως οικισμού και πλησίον Αρκαδικού χωριού, άνωθεν κάμπινγκ Ρεποντίνα».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δαλιάνης Ιωάννης – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 254/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, σχετικά με την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας για υπογραφή συμβολαίου. 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

Ανασυγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του κληροδοτήματος Ιωάννη Γκαύρου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Παραχώρηση οχημάτων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης/Αποχέτευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Ανασυγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης ορθής εφαρμογής της υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κλεώπας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

Αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

« PREV
NEXT »