ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Πρόσθετα προληπτικά μέτρα για τον κορονοϊό στο Δήμο ΓορτυνίαςΕπιπλέον προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού λαμβάνει ο Δήμος Γορτυνίας, τα οποία θα έχουν ισχύ μέχρι την λήξη των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση.


Ο Δήμαρχος Γορτυνίας


Έχοντας υπόψη


Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου,

Τις διατάξεις των αρθ. 75 του Ν. 3463/2006 και 95 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δήμου,

Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α’/25-02-2020) με θέμα : «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»,

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. Δια/ΓΠ.οικ. 16838/2020 (ΦΕΚ 783/Β’?10-03-2020),

Την με αρ.πρωτ. 2.279/13.03.2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 943ΝΩ90-ΙΥ8) «Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού για το διάστημα από 13.03.2020 έως και 27.03.2020 στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων διάδοσης του κορωνοϊου»,

Την αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 986),

Την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»,

Το γεγονός ότι απαιτείται να παραταθούν τα έκτακτα προληπτικά μέτρα για την υγεία των εργαζομένων του Δήμου και για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας με τη διασπορά του κορωνοϊου, μέχρι και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία και

Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, απαιτείται η προηγούμενη συνεννόηση του πολίτη προκειμένου να σταθμίζεται η αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας του για την διεκπεραίωση της υποθέσεως που τον αφορά καθώς και η στάθμιση, κατ’ αρμοδιότητα του επείγοντος του θέματος


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


• Την πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με δυνατότητα εξυπηρέτησής του με κατ’ ιδίαν συναντήσεις σε πολύ επείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία.

• Παρατείνει την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού έως και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία, σε κατηγορίες εργαζομένων του Δήμου Γορτυνίας για την προφύλαξη από τη διασπορά του κορωνοϊού ως εξής:

1)Σε εργαζόμενους γονείς (σε έναν από τους δυο, εφόσον εργάζονται και οι δυο), με παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.

2)Σε  εργαζόμενουςπου ανήκουνσε ευπαθείς ομάδες.

3)Σε εργαζόμενους άνω των 60 ετών.

• Την αναστολή των προσαυξήσεων για τα έσοδα του Δήμου όσον αφορά τόσο τις τρέχουσες οφειλές όσο και τις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν υπαχθεί οι φορολογούμενοι, έως και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία.

• Την αναστολή λειτουργίας όλων των χώρων μαζικού Αθλητισμού καθώς και των παιδικών χαρών του Δήμου.

•  Την τακτικη απολύμανση των δημοτικών χώρων.

• Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας οφείλουν να προγραμματίσουν τις εργασίες των Τμημάτων, έτσι ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα ο Δήμος και να υπάρχει προστασία των εργαζομένων.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τον Δήμο Γορτυνίας μέχρι και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ
« PREV
NEXT »