ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Τρίπολη | Μεταβολή των όρων μοριοδότησης για τη πλήρωση των θέσεων καθαριστών στις Σχολικές Μονάδες


Γνωστοποιείται ότι κατόπιν της υπ’αριθ. ΚΥΑ 52878/22-8-2020 (αριθ.. ΦΕΚ. 3485/τ.Β΄/22-08-2020), έγινε μεταβολή των όρων μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, με επιπλέον μοριοδότηση του κριτηρίου της εμπειρίας
Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής: Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

Για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, η υπηρεσία μας, θα προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, των σχετικών βεβαιώσεων, από τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ
« PREV
NEXT »