ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή Δ. Τρίπολης | Δείτε εδώ τα θέματαΠρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (21/8/2020)

Σας προσκαλούμε την 21η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή  και από ώρα 11:00΄ έως 13:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της  υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  και  δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:
 1. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου, του έργου: «Διαρρύθμιση Χώρων Κτηρίου και Δημιουργία Νέου Κέντρου δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Με. Α)»
 1. Περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας 16 κυβικών, προϋπολογισμού 192.000,00 €
 1. Παράταση προθεσμίας έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Βαλτετσίου».
 1. Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δ. Τρίπολης και της Γιωννά Γιαννούλας (Ιωάννας) για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης οικοπεδικής έκτασης, στην πολεοδoμική ενότητας ΦΙΛΙΚΩΝ, επέκτασης σχεδίου πόλης Τρίπολης
 1. Περί κήρυξης έκπτωτου προμηθευτή από την «προμήθεια ποτίστρων και ταϊστρών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Τρίπολης»
 1. Πραγματοποίηση της εκδήλωσης για το ετήσιο μνημόσυνο των εκτελεσθέντων ελλήνων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην Κοινότητα Αλέας Δήμου Τρίπολης στις 30/8/2020
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 25-9-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 10-7-2020 με γενικό αριθμό κατάθεσης 48217/2020 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1210/2020 αγωγής 9 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης και  κατά του Δήμου Τρίπολης
 1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ»
 1. Απαλλαγή υπολόγου
 1. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α280/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
 • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.                                
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                              
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
« PREV
NEXT »