ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τρίπολης | Δείτε εδώ τα θέματα


Σας προσκαλούμε την 04η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  ΄΄κεκλεισμένων των θυρών΄΄, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:
 1. Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Τρίπολης» προϋπολογισμού 62.883,30 €.
 1. Περί 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΙΣ 4-1-2017», προϋπολογισμού 000,00 €.
 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 194/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την εκμίσθωση Δημοτικού Περιπτέρου Πάρκου στην Πλατεία Άρεως Τρίπολης.
 1. Εκμίσθωση του ακινήτου «Δημοτικός Φούρνος» στην Κοιν. Σταδίου – Καθορισμός όρων δημοπράτησης
 1. Περί έγκρισης του από 27-7-2020 Πρακτικού II της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Πλύσιμο Οχημάτων και μηχανημάτων που εδρεύουν στην Δημοτική Ενότητα Τρίπολης»
 1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 49.989,36€.
 1. Περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ, 32Α β του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση έργου: «Επισκευές στον προαύλιο χώρο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%) και καθορισμός όρων πρόσκλησης συμμετοχής στη διαπραγμάτευση.
 1. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών σήμανσης».
 1. Υποβολή Πρότασης στο ΕΣΠΑ λειτουργίας δομής Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. Α225/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.Μονομελές) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 18791/22-7-2020 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Βέρρου Απόστολου, σχετικά με την  υπ’  αριθ. Α294/2020  απόφαση  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄. Μονομελές).
 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 18811/22-7-2020  γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Χασάπη Παναγιώτη, σχετικά με την  υπ’  αριθ. Α261/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Μονομελές).
 1. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 19601/30-7-2020 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σταυράκου Επαμεινώνδα.
 1. Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018 περί Αποδοχής δωρεάς αγαθού: «Κιγκλιδώματα πεζοδρομίου επί της οδού Γεωργίου Α’ στη θέση Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου».
 1. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
 1. Απαλλαγή υπολόγου.
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 18979).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 6767).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 6767).
 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.:19509/29-7-2020).
 1. Διαγραφή μισθωμάτων λόγω λύσης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου Καφενείου στην Πλατεία Κοινότητας Λουκά.
 1. Αποστολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων και επικαιροποιημένων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή τοιχίων Δήμου Τρίπολης».
 1. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
                                                             
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
« PREV
NEXT »