ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας (θέματα)


Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη
συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο
Γραφείο Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Βόρειας Κυνουρίας

Καμπύλης Γεώργιος
« PREV
NEXT »