ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης | Δείτε τα θέματαΣας καλούμε την 26η Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Δ.Μητρόπουλου - Κυδωνιάτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στον (1ο) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης
2. Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Κέντρου της Τρίπολης
3. Έγκριση ίδρυσης Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και υποβολή σχετικών αιτημάτων αδειοδότησης λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. στο Δήμο Τρίπολης
4. Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δομών Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π.» του Δήμου Τρίπολης
5. Ορισμός υπευθύνων του προγράμματος Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π. που θα λειτουργήσει στο Δήμο Τρίπολης
6. Λειτουργία νεοιδρυθείσας Σχολικής Μονάδας (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου στην Τρίπολη από το σχολικό έτος 2020-2021
7. Αποδοχή τροποποίησης της πράξης με τίτλο: « Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και Κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Ριζών», με κωδικό ΟΠΣ 5044939 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»
8. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αγριακόνας
9. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Βαλτετσίου
10. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Βλαχέρνας
11. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια πυροσβεστήρων για το χώρο προσωρινής διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ»
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών προστασίας έναντι κορωνοιού COVID-19 Εργαζομένων Δήμου Τρίπολης»
14. Περί έγκρισης συμφωνητικού εξώδικου συμβιβασμού για την τμηματική εξόφληση δικαστικής αποζημίωσης
15. Παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Δ. Τρίπολης»
16. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών
17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών και την εκτέλεση προμηθειών του Δήμου
18. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης
19. Μετατροπή της πολυμετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Μελετών Διοίκησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Έργων Ν.Α.Α. με διακριτικό τίτλο: «ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4674/2020

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

« PREV
NEXT »