ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης | Δείτε εδώ τα θέματαΣας προσκαλούμε όπως, την 3η του μήνα Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα  20:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 


 1. 1.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έκτη τακτική επιχορήγηση έτους 2020 (ΣΤ΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.
 2. 2.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2020 (Ζ΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.
 3. 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 130.308,10€ έκτακτης επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID – 19.
 4. 4.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 22.600,00 από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 5. 5.  Αποδοχή της πίστωσης ποσού 48.703,67€ από πιστώσεις έκτακτες ειδικευμένες του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών για την καταβολή δαπανών εργασιών εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση οδού για την πρόσβαση στον Οικισμό Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 6. 6. Διάθεση πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2020 (1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή) του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων.
 7. 7. ΄Εγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2020.
 8. 8. Περί απαλλαγής – μείωσης τελών για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID– 19.
 9. 9. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 30-7135.001 των Εξόδων με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου WC στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς Δ.Κ. Μεγαλόπολης»  - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 10. 10. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 25-7135.013 των Εξόδων με τίτλο «Τοποθέτηση χλωριωτή στην Κοινότητα ΄Ακοβος» -- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 11. 11. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 20-6211 των Εξόδων με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».
 12. 12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 4214.003 των Εξόδων με τίτλο «Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος».
 13.  13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 15-6279.001 των Εξόδων με τίτλο «Δαπάνες Τηλεθέρμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου».
 14.  14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 10-6681 των Εξόδων με τίτλο «Υλικά φαρμακείου».
 15.  15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 1629.001 των Εσόδων με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ» & την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 00-6492 των Εξόδων  με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
 16.  16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 30-6112.001 των Εξόδων με τίτλο «Εργασίες υποστήριξης και ηλεκτρονικής σχεδίασης βοηθητικού κτίσματος στο Πνευματικό Κέντρο Τ.Κ. Αναβρυτού του Δήμου Μεγαλόπολης» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 17.  17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 20-7412.003 των Εξόδων με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αναβάθμισης Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Μεγαλόπολης» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 18. 18.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 30-7333.002 των Εξόδων με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 19.  19. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 35-6162.008 των Εξόδων με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου λόγω ασθενειών» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 20. 20.  Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 20-6263.004 των Εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτο)» για το όχημα με Αριθμό Κυκλοφορίας ΚΗΟ 9890 MERSEDES Απορριμματοφόρο - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 21. 21. Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 22. 22. ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 140/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 23. 23. ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 141/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 142/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο: «Επέκταση – αντικατάσταση κεντρικών αγωγών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 24. 24. ΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 147/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων ΔΕ Μεγαλόπολης» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 25.  25.΄Εγκριση – αποδοχή της αριθμ. 119/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 26.  26. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Ραψομμάτη».
 27. 27.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 28. 28.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος».
 29. 29.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση οδού για την πρόσβαση στον Οικισμό Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 30.  30. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα».
 31. 31. ΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του Τ.Δ. Τουρκολέκα».
 32. 32. ΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε. ) και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου «Κατασκευή παλαιοντολογικού πάρκου και εκθεσιακών χώρων στο ΄Ισιωμα Καρυών».
 33. 33. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση αγροτικής οδού για την πρόσβαση στον Οικισμό Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 34. 34. Διακοπή κυκλοφορίας δημοτικής οδού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με επισκευή και συντήρηση τμήματος δημοτικής οδού για την πρόσβαση στην Τ.Κ. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 35.  35. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.».
 36. 36.  Καθορισμός χρήσης δηλωτικού  σήματος  του Δήμου Μεγαλόπολης που σχετίζεται  με την ιστορία της περιοχής.
 37. 37.  Καθορισμός Προστίμων προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Χρήσης και Λειτουργίας Συστημάτων ΄Υδρευσης Δήμου Μεγαλόπολης.
 38.  38. Επιβολή προστίμου για ανεπιτήρητα ζώα του Ζ…. Θ….. του Ι…. στην Κοινότητα Χωρέμη  του Δήμου Μεγαλόπολης.
 39.  39. Κοπή δύο δένδρων (ενός κυπαρισσιού στην πλατεία και μιας ακακίας) εντός του οικισμού Κοινότητας  Κουρουνιού Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 40. 40. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Λεονταρίου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για τη σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 6751/23-06-2020 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης. 


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης
« PREV
NEXT »