ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου | Δείτε τα θέματα


Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί
στις 3/8/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Δείτε τα θέματα:

« PREV
NEXT »