ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει «με τηλεδιάσκεψη» το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας | Δείτε τα θέματα της συνεδρίασηςΣας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 187/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, σχετικά με τη μείωση  δημοτικών τελών για απόρους, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους (άρθρο 202 παρ. 3 του Ν-3463/06).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

2. Χορήγηση της 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Τ.Κ. Δολιανών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σαμαρτζής Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

3. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του  έργου  «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Τσιόροβος» Τ.Κ. Δολιανών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

4. Έγκριση της υπ’ αριθμό 03/2020 μελέτης του έργου «Αναπλάσεις στις Κοινότητες Βερβένων και Μελιγούς Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

5. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου στο κοιμητήριο της Κοινότητας Πλατάνου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

6. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο Γραφείο Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

« PREV
NEXT »