ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει «κεκλεισμένων των θυρών» το Δ.Σ. Νότιας Κυνουρίας | Δείτε τα θέμα συνεδρίασης


Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (12/2020) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (7η) Αυγούστου (2020) – ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00.

Λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού covid-19 η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών (εγκ. ΥΠΕΣ 163, Α.Π. 33282/29-5-2020).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο
 Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την τακτοποίηση εσόδου από το αιολικό πάρκο στη θέση «Λεύκες» Δ.Ε. Λεωνιδίου, την κατανομή αυτού σε κωδικούς δαπανών για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και δράσεων και της ανάλογης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.
 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 2ο
 Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ Εξόδων 30-7135.012 με τίτλο «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού Κοινότητας Πελετών», ποσού 3.000,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 30-7323.054 με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις – αισθητικές αναβαθμίσεις» και της ανάλογη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 3ο
 Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ Εξόδων 10-7134.002 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» κατά το ποσό των (3.300,00)€, με ισόποση μείωση ΚΑ Εσόδων.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο 
Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 25-6264.002 με τίτλο «Έκτακτη εργασία επισκευής αντλίας αντλιοστασίου Χάβου ΔΕ Τυρού» με το ποσό των (3.900,00)€ με ισόποση μείωση του ΚΑ Εξόδων 25-6262.004 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιομηχανών Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 5ο
Περί της εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 6ο
 Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Λεωνιδίου «Το Λεωνίδιο» που αφορά την παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 7ο
 Επί αιτήσεως Αθλητικού Σωματείου «Ολυμπιακός Λεωνιδίου» που αφορά την παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 8ο
 Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου «Απόλλων Τυρού» που αφορά την παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 9o
Επί αιτήσεως Αθλητικής Ένωσης τ. Δήμου Μαρίου που αφορά την παραχώρηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 10ο
 Περί της κατανομής πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη δράσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.
(Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 11ο
 Περί της ασφάλισης σχολικών κτιρίων.
(Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 12o
 Περί της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Πουλίθρων για λειτουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
(Καρδάσης Δημήτριος)

Θέμα 13ο
 Περί της έκφρασης γνώμης / απόψεων επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2439/17-08-2011 ΑΕΠΟ του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 18,6MW, και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Α.Ε.», στη θέση «Κορομηλιά -Μαζαράκι», των Δ.Ε. Κοσμά, Λεωνιδίου και Γερονθρων, των Δήμων Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα, των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2006314724).
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 14ο
 Επί αιτήσεως εποχιακής επιχείρησης για προσωρινή εποχιακή σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σαλάκος
« PREV
NEXT »