ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόρειας ΚυνουρίαςΣας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα συνεδριάσει (δια περιφοράς) την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020),  προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


  • 1. Έγκριση Απολογισμού  έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.             


Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 και θα διαρκέσει μέχρι και 10:30.

Για το λόγο αυτό σας γνωστοποιούμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για την υλοποίηση της συνεδρίασης αυτής:


  • ➤Για τη νόμιμη υπόσταση της συνεδρίασης, επιβάλλεται η η δήλωση συμμετοχής με μήνυμα που θα αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Προέδρου του Δ.Σ. (kampourolias21@gmail.com)  κατά την ώρα που έχει οριστεί ως έναρξη της συνεδρίασης και όχι πέραν των δέκα πέντε (15) λεπτών αυτής.
  • ➤Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και όχι πέραν του χρόνου λήξη της, καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί των εισηγήσεων των ανωτέρω θεμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Προέδρου. Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του Δ.Σ.  και οι απόψεις - ψήφος των μελών θα σταλεί ομοίως ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : kampourolias21@gmail.com, που αναγράφεται στην παρούσα.
  • ➤Εναλλακτικά σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε την παρουσία σας και τις απόψεις-θέσεις  σας στο τηλέφωνο:6979599656 - Καμπουρολιάς Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ. 

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  (e-mail) , προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

                                             
         Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.
                                     
         Καμπουρολιάς Παναγιώτης 

« PREV
NEXT »