ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας | Δείτε τα θέματαΣας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. θα  συνεδριάσει “δια  περιφοράς” την Τρίτη 11 Αυγούστου  2020  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α' 55), προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα κατωτέρω θέματα:Η  συνεδρίαση   θα αρχίσει στις   11:00   π.μ.   και  θα  διαρκέσει έως   τις  12:00 π.μ.   Με μήνυμα  που  θα αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dikedivk@yahoo.gr κατά την ώρα που έχει ορισθεί ως έναρξη της συνεδρίασης - και όχι πέραν των δεκαπέντε λεπτών αυτής - επιβάλλεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας σε αυτή.

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.   να εκφράσουν τις απόψεις   τους   επί   του   θέματος   και   να   ψηφίσουν   θετικά   ή   αρνητικά .

Σε  περίπτωση   που  η   επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι εφικτή, τότε αυτή θα γίνει τηλεφωνικά στον αριθμό : 2755 0 23821   (Γραφείο της  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.)   

Παρακαλείσθε να υποβάλετε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαίρως, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

O Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.)

ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΜΠΥΛΗΣ 

« PREV
NEXT »