ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Βόρεια Κυνουρία | Πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης 10793/21-8-2020 και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: astros03@otenet.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Συγκεκριμένα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και λήγει Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση, η αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και το παράρτημα.

Συνημμένα αρχεία: 

« PREV
NEXT »