ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει τη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης | Θέματα Συνεδρίασης


Σας καλούμε την 28η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Δ. Μητροπουλου - Κυδωνιάτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στον (1°) όροφο, στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών κατ'εφαρμογή των διατάξεων τον άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου τον Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1. Ανέγερση νέου σωφρονιστικού καταστήματος στην Τρίπολη
2. Αίτημα ενίσχυσης των πολιτιστικών συλλόγων
3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού αναφορικά με την ανάθεση εκτέλεσης ταυ έργου: «Περί ηλεκτροδότησης γηπέδου στην περιοχή «ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ» της Κ. Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης», κατόπιν της αρ. 343/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 10 ης από 11-03-2020 Π.Ν.Π)
4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού αναφορικά με την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, κατόπιν της αρ. 344/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π)
5. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' Τριμήνου 2020
6. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αγίου Κωνσταντίνου
7. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Σκοπής
8. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Μαυροβουνίου
9. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Δάρα
10. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Κοινοτήτων τον Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών ταν ανωτέρω λογαριασμών
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
« PREV
NEXT »