ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει την ερχόμενη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεγαλόπολης

υ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης για τη 
λήψη απόφασης για τη σύνταξη Μελέτης όπου θα εξετάσει τρόπους θέρμανσης όλων των κτιρίων του Δήμου Μεγαλόπολης ύστερα από αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει: 

Σας προσκαλούμε όπως, την δεκάτη πέμπτη (15η) του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1) Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Μνημόνιο Συνεργασίας και Κατανόησης, που συζητήθηκε σαν 12 θέμα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στις 01.07.2020 ημέρα Τετάρτη και λήψη απόφασης για τη σύνταξη Μελέτης όπου θα εξετάσει τρόπους θέρμανσης όλων των κτιρίων του Δήμου Μεγαλόπολης.

Το Συμβούλιο καλείται σε συνεδρίαση, για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της από 06.07.2020 με αριθμ. πρωτ. 7363/06-07-2020 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης των Δημοτικών Συμβούλων (9) της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ», κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2α του ν. 3852/2010 «… - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και έχουν ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι».


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης
« PREV
NEXT »