ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης (θέματα)Σας προσκαλούμε την 20η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄  π.μ., να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΄΄κεκλεισμένων των θυρών΄΄, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

1. Οργάνωση-Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το Πολιτιστικό καλοκαίρι 2020, μηνός Ιουλίου.

2. Περί αποδοχής συνδιοργάνωσης καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, σύμφωνα  με την με αριθ. 28/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Π.Ε.Δ..

3. Περί εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 708.100,00 €.

4. Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Οικοδομικές εργασίες επισκευής και αποκατάστασης κτιρίων του Δήμου».

5. Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

6. Περί υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» (2014-2020) –Υποπρόγραμμα Αδελφοποίηση Πόλεων

7. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2020

8. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Τρίπολης

9. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (Αρ. πρωτ.:17734/14-7-2020).

10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 25928)

11. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 31826)

12. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Κωδικός οφειλέτη 20086)

13. Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση οδών ιστορικού κέντρου Τρίπολης»

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
« PREV
NEXT »