ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης


 Σας προσκαλούμε όπως, την 21η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:30 π.μ., προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να συζητηθεί  και να ληφθεί  απόφαση  για το παρακάτω θέμα: 

1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 7088/30-06-2020 υποβληθείσας στο Δήμο Αίτησης για την παραχώρηση της χρήσης του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Κοτυλίου, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής κοινωνικής εκδήλωσης, στις 25.07.2020.

 Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, για την άμεση προώθηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄),

Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 15:30

Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 16:00

Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης:

 Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


 Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης
« PREV
NEXT »