ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Εκτάκτως συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας τη Δευτέρα | Δείτε τα θέματα


Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ και «δια περιφοράς» την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή κοινής αίτησης – δράσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του MERAKI PEOPLE στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», για τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας Αειφόρου Ανάπτυξης και Εφαρμογής Αναγεννητικής Βιοοικονομίας Κυνουρίας Παραγωγικό Χωριό – Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογής Βιοοικονομίας. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 10:00 και θα διαρκέσει μέχρι και 11:30.

Για το λόγο αυτό σας γνωστοποιούμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για την υλοποίηση της συνεδρίασης αυτής :

➢ Για τη νόμιμη υπόσταση της συνεδρίασης, επιβάλλεται η δήλωση συμμετοχής με μήνυμα που θα αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας (dsbkyn@gmail.com) κατά την ώρα που έχει οριστεί ως έναρξη της συνεδρίασης και όχι πέραν των δέκα πέντε (15) λεπτών.

➢ Μαζί με τη δήλωση της παρουσίας σας, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε εάν συμφωνείτε
με το κατεπείγον της συνεδρίασης.

➢ Οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις πρέπει να κατατεθούν αυστηρά στο χρονικό διάστημα
από ώρα 10:15 μέχρι και ώρα 10:30, στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

➢ Το χρονικό διάστημα από ώρα 10:30 μέχρι και 11:15, θα δοθούν - εκ μέρους του εισηγητή
και της υπηρεσίας - οι απαιτούμενες απαντήσεις.

➢ Μέχρι την ώρα 11:30 (ώρα λήξης της συνεδρίασης), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και ο Πρόεδρος Συμβουλίου της Κοινότητας Άστρους, οφείλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους επί της εισήγησης της υπηρεσίας και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά μέσω του e-mail της υπηρεσίας που αναγράφεται στην παρούσα.

➢ Εναλλακτικά σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε την παρουσία σας και τις απόψεις-
θέσεις σας, στα ακόλουθα τηλέφωνα :

• 2755360133 – Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

• 6946630269 -- Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και

• 6983188314 – Τερζάκης Γεώργιος - Ειδικός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή η πρόταση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής
« PREV
NEXT »